8. 8. 2011 - Software FaMa+ v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. podepsala smlouvu se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje na upgrade a implementaci softwaru pro facility management FaMa+. Projekt zahrnuje přechod z IS FaMa na modernější verzi systému pro facility management FaMa+ v Oblastní nemocnici Náchod a implementaci IS FaMa+ v ostatních nemocnicích, které jsou pod správou holdingu. Implementované moduly Evidence zdravotnických prostředků, Zakázky, Termínové plánování a Externí vztahy společně s Internetovou nadstavbou pro žádanky zajistí jednotnou evidenci zdravotnických prostředků a přehled nad hospodařením jednotlivých nemocnic v rámci zdravotnického holdingu.