30. 12. 2011 - Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s.

zpět na Novinky

oplzz

V rámci projektu Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. financovaného z prostředků Evropské unie, bylo za období roku 2011 realizováno dle plánu celkově 28 specifických odborných školení v oblastech potřebných pro další rozvoj společnosti. Za dobu realizace projektu (tj. od 01/2010 – 12/2011) bylo celkově uskutečněno 65 specifických odborných školení a v různých oblastech celkově proškoleno 83 zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s.