2. 12. 2012 - Společnost TESCO SW a.s. se stala řešitelem Registru zdravotnických prostředků

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. se na základě subdodavatelské smlouvy se společností ICZ a.s. stala řešitelem Registru zdravotnických prostředků (dále též „RZPRO“) v rámci veřejné zakázky „Vytvoření a implementace základu jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy“, vypsané Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy.

RZPRO je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky ve vazbě na obligatorní předávání vybraných údajů do Evropské databanky zdravotnických prostředků.

Vytvořením RZPRO by mělo být dosaženo zvýšení bezpečnosti a efektivního sdílení důležitých informací mezi zainteresovanými orgány státní správy v oblasti dohledu nad trhem se zdravotnickými prostředky v ČR.

Společnost TESCO SW a.s. se dlouhodobě odborně věnuje problematice evidence a správy zdravotnických prostředků a specializované řešení pro správu zdravotnických prostředků na bázi SW platformy FaMa+ je nasazeno u řady poskytovatelů zdravotnické péče v České republice i na Slovensku.