3. 10. 2012 - Rozšíření systému FaMa+ na KÚ Pardubického kraje

zpět na Novinky

Dne 2. října 2012 byl na KÚ Pardubického kraje zahájen projekt Rozšíření systematického managementu hospodaření energií podle ČSN ISO 50001 na všechny objekty v majetku Pardubického kraje. V rámci tohoto projektu společnost TESCO SW a.s. bude na KÚ Pardubického kraje implementovat modul Energetický management CAFM systému FaMa+.

TESCO SW a.s. v tomto projektu figuruje jako subdodavatel, hlavním dodavatelem je společnost DEA Energetická agentura, s.r.o.

Modul Energetický management tímto rozšíří seznam modulů systému FaMa+, které byly na KÚ Pardubického kraje implementovány již dříve v projektu Portál majetku – Prostorový pasport, Evidence nemovitého majetku, Centrální evidence nemovitostí a Dokumentace/Smlouvy.