6. 12. 2012 - Projekt optimalizace spotřeby tepelné energie EcoThermo

zpět na Novinky

EcoTherm

Společnost TESCO SW a.s. se stala členem mezinárodního konsorcia, v rámci kterého se podílí na řešení vědecko-výzkumného projektu v oblasti energetiky. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím tzv. 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

Členy konsorcia jsou společnosti Ingenia (koordinátor projektu), Polito, INRIM (všichni ITA), K2N (VB), Cleopa (NĚM), Betronic (NIZ), TESCO SW a.s. a Univerzita Palackého Olomouc (obě CZ).

Hlavním cílem projektu, který bude realizován v období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014, je vytvoření termoregulačního systému za účelem optimalizace spotřeby tepelné energie a přesného alokování nákladů mezi bytové jednotky.

Společnost TESCO SW a.s. se podílí zejména na vývoji IT expertního systému, který bude monitorovat, predikovat a řídit výkon tepelných zdrojů využívaných v jednotlivých obytných domech.