26. 4. 2012 - FaMa+ CAFM v prostředí Vězeňské služby ČR

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. vyhrála veřejnou zakázku „Digitalizace a pasportizace objektů VS ČR“, jejímž zadavatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. V rámci této zakázky společnost TESCO SW a.s. zajistí pro Vězeňskou službu ČR dodávku a implementaci systému pro facility management FaMa+ CAFM (moduly Prostorový pasport, Technický Pasport, Stavební pasport, Grafická prezentace dat, Dokumentace a E-Open) a následné servisní služby. Ověření současného fyzického stavu stavebních objektů a provedení pasportizace objektů (včetně digitalizace stavebních výkresů) bude zajištěno prostřednictvím subdodavatele – společnosti IKA DATA, spol. s r.o.