4. 2. 2013 - Rozšíření funkčnosti systému FaMa provozovaného na Správě železniční dopravní cesty

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. rozšíří stávající funkčnost systému pro evidenci zásob materiálu FaMa provozovaného na Správě železniční dopravní cesty o webovou prezentační vrstvu nad zásobami a pohybem materiálu (DIMZAS).

Uživatel bude mít aktuální přehled o zásobách a pohybu materiálu na všech skladech (včetně skladu výstrojních součástek) umístěných na celém území České republiky.

Prezentační vrstva vytvořená v moderním prostředí MS Silverlight dále umožní využít uložená data z měsíční závěrky pro přehledy, výkazy a statistiky o stavu a pohybu materiálu v čase.