5. 5. 2013 - Inovativní systém odborného vzdělávaní zaměstnanců TESCO SW a.s.

zpět na Novinky

oplzz

Dne 1. 5. 2013 byla zahájena realizace projektu Inovativní systém odborného vzdělávaní zaměstnanců TESCO SW a.s., reg. č. CZ. 1.04/1.1.02/94.00389. Projekt je financovaný z ESF a ze státního rozpočtu. Během realizace dojde zejména ke zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s., což bude mít za následek posílení udržitelnosti pracovních míst a celkové konkurenceschopnosti žadatele.

aktivnistarnuti