14. 2. 2013 - Rozvoj řešení jednotné evidence majetku Zlínského kraje

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. uspěla ve výběrovém řízení vypsaném Zlínským krajem, jehož předmětem je rozvoj řešení jednotné evidence majetku Zlínského kraje. Obsahem veřejné zakázky spolufinancované z Integrovaného operačního programu je komplexní dodávka služeb a SW nástroje pro rozvoj řešení evidence a správy majetku kraje a přímo souvisejících úprav ERP systému zadavatele, včetně zajištění provozní podpory po dobu udržitelnosti od dokončení díla do 31. 12. 2018.

Cílem Zlínského kraje je v dalších letech postupně nahradit různorodé majetkové evidence příspěvkových organizací tímto poptávaným řešením jednotné evidence majetku.