15. 5. 2013 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR začne používat modul Stěhování IS FaMa+

zpět na Novinky

Dne 9. května 2013 společnost TESCO SW a.s. podepsala s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR smlouvu, jejímž předmětem je rozšíření již dříve dodaného systému pro facility management FaMa+ o modul Stěhování. Součástí díla je i příprava technické a uživatelské dokumentace, školení klíčových uživatelů a následná roční podpora provozu.