18. 9. 2013 - TESCO SW a.s. realizuje integraci vnitřního chodu úřadu na Olomouckém kraji

zpět na Novinky

Na Olomouckém kraji je v plném proudu realizace projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, ve kterém společnost TESCO SW a.s. figuruje jako dodavatel dílčí části „Integrace vnitřního chodu úřadu“.

Realizace této části projektu zahrnuje dodávku OfficeDesku (komunikační rozhraní pro pracovníky KÚ a pracovníky organizací zřizovaných krajem), integrační sběrnice (platforma zajišťující vzájemnou interakci vybraných informačních systémů), identity managementu (správa uživatelských účtů a rolí) a portálu majetku (systém pro správu majetku kraje a organizací zřizovaných krajem).

V těchto dnech probíhá akceptace portálového řešení OfficeDesku a portálu majetku, následovat bude akceptace integrační sběrnice a identity managementu. Se začátkem měsíce října bude zahájen rutinní provoz.