21. 4. 2013 - Řešení „Portál občana“ pro Statutární město Zlín

zpět na Novinky

Dne 18. 4. 2013 společnost TESCO SW a.s. podepsala smlouvu o dílo se Statutárním městem Zlín na realizaci projektu „CzechPoint@home - portál občana“.

Projekt bude spočívat ve vytvoření moderní webové aplikace Portál občana, která bude zprostředkovávat elektronickou komunikaci mezi občanem a Magistrátem města Zlína a prostřednictvím které občan bude s magistrátrem řešit situace ve vybraných oblastech občanských a podnikatelských činností.

Současně došlo i k podpisu smlouvy o podpoře provozu, na základě které Magistrát města Zlína získá k dodané webové aplikaci pětiletou technickou podporu.