1. 6. 2014 - Projekt „Výchova expertů pro olomoucký region“

zpět na Novinky

„Výchova expertů pro olomoucký region“ je společný projekt společnosti TESCO SW a.s. a Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. (MVŠO). Jeho cílem je propojení vzdělávacího a podnikatelského sektoru a podpora absolventů MVŠO při hledání práce v Olomouckém kraji.

Stěžejní aktivitou tohoto projektu je motivování studentů MVŠO k aktivnímu hledání pracovních příležitostí během studia. Studenti mají možnost ve společnosti TESCO SW a.s. absolvovat praxi, během které rozvíjí svůj pracovní potenciál. S úspěšnými studenty/absolventy je poté uzavřena pracovní smlouva.

Během tohoto projektu, který trvá od roku 2008, společnost TESCO SW a.s. zaměstnala 17 absolventů MVŠO. Rovněž zprostředkovala práci 13 absolventům MVŠO v partnerských firmách (Regionální centrum Olomouc, Olomoucký klastr inovací).