11. 12. 2014 - Společnost TESCO SW a.s. potvrdila systematický přístup k řízení svých interních procesů

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. koncem listopadu úspěšně ukončila další certifikační cyklus všech pěti norem – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1 a ISO 10006. A jako jedna z prvních v republice byla certifikována dle nové verze normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

„Působíme v oblasti poskytování IT služeb již více než 20 let a je pro nás důležité neustále systematicky pracovat na zlepšování všech procesů spojených s dodávkou služeb našim zákazníkům. Prostředkem pro tento rozvoj může být také důsledná aplikace všech požadavků mezinárodně uznávaných standardů Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) na systémy managementu, v našem případě kvality, environmentu, poskytování IT služeb zákazníkům a bezpečnosti informací,“ říká RNDr. Jiří Vaněček, MBA, ředitel úseku Integrovaný systém řízení společnosti TESCO SW a.s.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.