13. 3. 2014 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pracuje se systémem FaMa Services Revize

zpět na Novinky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zařadila mezi organizace, které začaly používat systém FaMa Services Revize, zajišťující elektronickou správu revizních činností.

Univerzita zahájila zkušební provoz systému již v prosinci 2013 (v rámci demoverze), k přechodu do ostrého provozu systému došlo v únoru 2014. Vybraní pracovníci univerzity (7 správců a 1 BOZP technik) systém používají pro správu revizních činností u 14 stavebních objektů univerzity.