20. 3. 2014 - TESCO SW a.s. zjednoduší komunikaci mezi občanem a magistrátem města Přerova

zpět na Novinky

Dne 17. 3. 2014 podepsaly společnosti TESCO SW a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o dílo se Statutárním městem Přerov na realizaci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.

Předmětem plnění této smlouvy je mj. vybudování metropolitní kabelové sítě k pokrytí komunikačních potřeb, pořízení ICT centra, datového skladu, portálu úředníka, portálu občana a manažerského informačního systému. Rovněž bude provedena digitalizace historických archiválií a integrace a konsolidace stávajících a nově dodaných SW řešení.

Cílem projektu je rychlejší a efektivnější poskytování veřejných služeb občanům a zjednodušení komunikace mezi úřadem a občanem.