24. 7. 2014 - Královehradecký kraj začne pracovat s FaMa+ AM

zpět na Novinky

Dne 17. července 2014 společnost TESCO SW a.s. podepsala smlouvu o dílo s Královehradeckým krajem na realizaci projektu „Informační systém evidence majetku Královehradeckého kraje“. Na základě této smlouvy Královehradecký kraj začne používat informační systém FaMa+ AM, který pokrývá procesy spojené s evidencí a správou majetku.

Projekt mj. zahrnuje zpracování detailní analýzy, implementaci vybraných modulů systému FaMa+ AM (Dlouhodobý majetek, Inventarizace, Prostorový pasport, Centrální evidence nemovitostí, Energetický management), konfiguraci systému (včetně migrace dat), školení uživatelů systému a servisní podporu po dobu zkušebního provozu.