23. 1. 2015 - Ústřední vojenská nemocnice - VFN Praha přejde na FaMa+ TPIS

zpět na Novinky

Dne 20. ledna 2015 jsme s Ústřední vojenskou nemocnicí - Všeobecnou fakultní nemocnicí Praha podepsali smlouvu o dílo, na základě které dojde k technologickému upgrade systému FaMa na FaMa+ TPIS.

Bude se jednat o II. etapu postupného přechodu na novější verzi systému pro facility management FaMa+ TPIS. Během této etapy dojde k technologickému upgrade modulů pro oblast evidence a provozu zdravotnické techniky, pasportizace nemocnice a údržby nemocničních budov.

Již dříve byl (v rámci I. etapy) proveden upgrade modulů Externí vztahy, Sklady a Žádanky na praní nemocničního prádla.