19. 5. 2015 - Krajská nemocnice T. Bati začne pracovat s FaMa+ TPIS

zpět na Novinky

Dne 19. května 2015 společnost TESCO SW a.s. podepsala smlouvu o dílo s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Předmětem smlouvy je implementace systému FaMa+ TPIS a jeho modulů Evidence zdravotnických prostředků, Opakované činnosti, Dokumentace/Smlouvy, Žádankový systém na zdravotnické prostředky, Zakázky a Externí vztahy.