17. 6. 2015 - Seznam prvků kritické infrastruktury je aktualizován o informační systémy MS2014+ a ORG

zpět na Novinky

Informační systémy MS2014+ a ORG jsou novými prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. Stalo se tak na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2015.