15. 3. 2016 - Vybraní nadaní středoškoláci se budou učit o IT od našich profesionálů

zpět na Novinky
Vybraní nadaní středoškoláci se budou učit o IT od našich profesionálů

Včera odstartoval první ročník projektu „IT Talent“, který pro vybrané žáky středních škol pořádá společnost BEA 4 Junior ve spolupráci s TESCO SW a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo projekt do programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016.

Kurz IT Talent pomůže nadaným středoškolákům rozvíjet jejich potenciál a zároveň poskytuje možnost více proniknout do oboru IT, který je v současné době velmi žádaný na trhu práce.

„Naším cílem je zprostředkovat žákům, kteří se o problematiku IT zajímají, širší a praktičtější pohled do tohoto oboru, než jaký jim umožní běžná výuka IT. Vzhledem k naší spolupráci se společností TESCO SW, která stejně jako my sídlí v BEA campusu Olomouc, a která je jednou z předních českých IT firem, k tomu máme perfektní odborné zázemí,“ uvedla Edita Baklíková, ředitelka společnosti BEA 4 Junior, která projekt realizuje.     

Kurz IT Talent bude probíhat formou interaktivních workshopů, na kterých se účastníci pod vedením expertů z TESCO SW seznámí nejen s jednotlivými procesy při tvorbě softwaru, ale i s jednotlivými profesemi v IT. 

Vedle odborných témat, jako jsou například analýzy, programování či implementace software, se účastníci seznámí s fungováním datových center a inteligentních budov a zjistí, co se skrývá v pozadí za aplikacemi Facebook, webových stránek, online her a podobně. Velmi zajímavé bude i téma IoT – internet věcí, kde se dozvědí, jak internet proniká do všech lidských činností.

Žáci, kteří uspějí ve znalostním testu, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který jim může být konkurenční výhodou v jejich profesním životě.

Úvodní přednáška projektu IT Talent - David Tesařík ze společnosti TESCO SW seznamuje studenty se základními principy fungování PC ve vazbě na SW a HW architekturu