30. 6. 2016 - Město Kyjov používá FaMa+ EM pro řízení energií

zpět na Novinky

Dne 30. června 2016 podepsala společnost TESCO SW a.s. smlouvu o dílo s Městem Kyjov. Předmětem smlouvy je dodání informačního systému FaMa+ EM pro oblast energetického managementu. Součástí dodávky je i vstupní analýza procesů spojených s řízením energií a zaškolení uživatelů pro práci s informačním systémem.

Software FaMa+ EM slouží Městu Kyjov také jako nástroj pro přípravu podkladů pro energetickou burzu, na které nakupuje energie pro další období, kdy automatické generování požadavků na burzu zjednoduší přípravu, ušetří čas a poskytne přesnější údaje pro obchodování.