28. 7. 2016 - Společnost TESCO SW úspěšně prošla kontrolou v oblasti ochrany utajovaných informací

zpět na Novinky

Společnost TESCO SW a.s. je mimo jiné i držitelem „Osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení DŮVĚRNÉ“ a „Certifikátu informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení DŮVĚRNÉ“.

Ve dnech 28. a 29. 4. 2016 proběhla v naší společnosti kontrola pracovníky Národního bezpečnostního úřadu (dále jen úřad) formou státního dozoru na plnění podmínek ochrany utajovaných informací, dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon). 

Náročnou a detailní kontrolu prováděla šestičlenná komise pracovníků úřadu za součinnosti tří pracovníků úseku ISŘ a jednoho pracovníka OHA (správa IS). Věcně se kontrola zaměřila na jednotlivé oblasti ochrany utajovaných informací, kterými dle zákona jsou:

  • průmyslová bezpečnost,
  • fyzická bezpečnost,
  • personální bezpečnost,
  • administrativní bezpečnost,
  • bezpečnost informačních a komunikačních systémů.

Tato kontrola vycházela z nové platné legislativy dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Jednalo se o první takovou, svým významem i rozsahem, mimořádnou hloubkovou kontrolu, která měla případně odhalit nedostatky v námi deklarované schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací. V závěrečném protokolu úřadu z kontroly všech druhů bezpečnosti bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky (resp. byly odstraněny na místě) a kontrolovaný subjekt je schopen plně zabezpečit ochranu utajovaných informací.