9. 8. 2016 - Více než 1000 realizovaných zadávacích řízení v systému NEN

zpět na Novinky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo aktuální statistiky týkající se provozu systému NEN. Ke 4. srpnu 2016 je v NEN realizováno přes 1 000 zadávacích řízení v hodnotě přesahující 10 miliard Kč. Celkem je v systému registrováno přes 280 zadavatelů (jak z řad velkých zadavatelů – Ministerstev, tak z řad „malých zadavatelů“ – obce, města, atd.) a přes 360 dodavatelů. Počet zaregistrovaných subjektů se stále zvyšuje. 

V současnosti probíhá úprava NEN dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tak, aby NEN splňoval všechny podmínky nové legislativy.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Často kladené otázky.