9. 2. 2017 - Elektronický systém veřejných zakázek NEN je zcela funkční, MMR ale neprosadilo revokaci rozhodnutí ÚOHS

zpět na Novinky

V Národním elektronickém systému (NEN) je k dnešnímu dni evidováno 1 377 veřejných zakázek o celkové hodnotě 11 407 602 006 Kč (bez DPH). Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje, že systém je připravený podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek a je pro všechny uživatele zdarma a zcela funkční.

Jeho funkcionalitu, ani připravenost na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy nijak neohrožuje dnešní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zákazu plnění smlouvy o zajištění provozu NEN. 

Výsledky tohoto správního řízení nijak neovlivňují stabilitu, ekonomičnost a platnost fungování systému NEN, který je i nadále provozuschopný a plně pod kontrolou státu.

Kvůli tomu, že ÚOHS na základě podnětu MMR nerevokoval své původní rozhodnutí, bude dodavatel servisu pro elektronický systém NEN znovu vybrán řádnou veřejnou soutěží. Pro uživatele systému to ale neznamená jakékoli změny komfortu.

(Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 8. 2. 2017)