24. 11. 2017 - Projekt nasazení centralizované SW podpory

zpět na Novinky

Naše společnost aktuálně realizuje projekt nasazení centralizované SW podpory pro oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v rámci zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Prvním cílem projektu je podpořit plnění klíčových legislativních požadavků ČR a EU na bezpečné provozování zdravotnické techniky s ohledem na prevenci nežádoucích příhod a ochranu zdraví pacientů. Druhým cílem projektu je pak poskytnout zdravotnickému odboru kraje jednotnou a aktuální datovou základnu popisující vývoj životnosti přístrojové techniky v rámci jednotlivých nemocnic pro efektivní plánování investic. Projekt navazuje na úspěšnou implementaci systému FaMa+ ve všech příspěvkových organizacích tohoto kraje v oblastech energetického managementu a správy nemovitého majetku.

 Moravskoslezský kraj patří mezi největší kraje v České republice a je zřizovatelem více než 220 příspěvkových organizací včetně 7 nemocnic. Více informací lze nalézt na https://www.msk.cz.