7. 12. 2017 - Vzdálené měření spotřeby energií v Brně

zpět na Novinky

Naše společnost se podílí jako subdodavatel firmy Dynatech na realizaci projektu „Jednotné řízení příspěvkových organizací MČ Brno-Nový Lískovec“. Cílem naší subdodávky je podpořit veřejnou kontrolu nakládání s energiemi a médii v největším moravském městě. S využitím modulu ENM CAFM systému FaMa+ a špičkových komponent švédské společnosti ELVACO AB, která na poli dálkových odečtů působí více než 35 let, vybudujeme spolu s partnerem firmou Q7 Systems centrální systém pro sběr energetických dat z příspěvkových organizací města a jejich přenos do ekonomického systému pro rozúčtování tepla. Systém mimo jiné zajistí on-line měření energií, měření vnitřní, venkovní teploty a koncentrace CO2, trvalý přístup k datům umožňující okamžité řešení havarijních situací, hledání úspor nákladů na energie, zjištění úniku energií a vody, sledování záloh proti skutečným nákladům na provoz v reálném čase a tvorbu podkladů pro spravedlivé rozúčtování nákladů a ztrát pro organizace města

 

V městské části Brno - Nový Lískovec, rozkládajícím se na úpatí Kamenného vrchu, žije více než 11 tisíc obyvatel  a je zřizovatelem řady příspěvkových organizací včetně základních a mateřských škol. Více informací lze nalézt na http://www.novy-liskovec.cz/.