8. 1. 2018 - EGOVERNMENT THE BEST 2017 - ICZ

zpět na Novinky
EGOVERNMENT THE BEST 2017 - ICZ

Magazín Egovernment pravidelně organizuje soutěž, jejímž cílem je představit ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. V letošním roce jsme se v kategorii projekty krajů umístili na krásném 3. místě.
Samotné slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 20. 11. 2017 v Obecním domě v Praze.


Projekt Informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje
Řešení je tvořeno několika vzájemně provázanými moduly FAMA+ s využitím třívrstvé architektury a webovým klientem. Součástí řešení je komponenta umožňující lokální obraz dat, import dat Katastru nemovitostí. Následně po provázání s daty majetku umožňuje synchronizaci aktuálních údajů po pravidelné aktualizaci dat Katastru nemovitostí.
FAMA+ je standardní produkt, konfiguračně přizpůsobený potřebám Krajského úřadu. Unikátnost spočívá v rozsahu řešení a jeho implementace, kdy Krajský úřad a všechny jím zřizované příspěvkové organizace využívají jednotnou datovou základnu pro majetkové operace. Došlo tedy k migraci dat do jedné datové báze, nad kterou následně Krajský úřad získal kontrolu a možnost online výstupů nejen pro správu majetku, ale např. pro potřeby plánování a rozvoje.
 

tesco.jpg