18. 6. 2018 - Zpráva o fungování NEN v roce 2017 byla dnes schválena

zpět na Novinky
Zpráva o fungování NEN v roce 2017 byla dnes schválena

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes předložila Vládě ČR soubor materiálů týkajících se Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) včetně zprávy o fungování NEN za rok 2017. Všechny materiály byly Vládou ČR schváleny. Povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek začne platit od října letošního roku pro všechny zadavatele. Pro orgány státní správy bude využívání NEN povinné od prvního července.

V loňském roce jsme na MMR vynaložili značné úsilí pro to, abychom maximálně vylepšili přívětivost systému NEN. Uživatelé tak například mohou zadat zakázku v mnohem kratším čase, než tomu bylo doposud. Administrátoři veřejných zakázek si totiž nyní mohou vybrat z možností, jestli upřednostní zjednodušený průchod systémem, nebo zda využijí průvodce, který sice administraci prodlouží, ale zase je krok za krokem celým procesem provede. Na konci května jsme také provedli několik zátěžových testů, které simulovaly předpokládané rozložení zátěže systému po 1. červenci. NEN má též nejvyšší možnou známku bezpečnosti dle nezávislého testu v porovnání s vybranými systémy jak ze státní správy, tak ze soukromého sektoru. Můžeme tedy říci, že je plně připraven převzít funkci povinného nástroje pro všechny uživatele,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Národní elektronický nástroj (NEN) byl spuštěn v roce 2015. V NEN je evidováno 654 zadavatelů napříč veřejnou správou. Jde o ministerstva, města, obce a sektorové zadavatele. Dále v něm Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje přes 5 900 dodavatelů, což děla  více než 14 000 uživatelů. V současné době je objem veřejných zakázek v NEN 83 miliard korun a počet veřejných zakázek činí více než 18 tis. K červnu 2018 už je přitom objem veřejných zakázek na úrovni 75% objemu celého roku 2017.
 
MMR hodlá v následujícím období i nadále zvyšovat uživatelskou přívětivost systému NEN, především pak jeho rychlost. Nadále bude pokračovat i ve školení uživatelů, kterých bylo do dnešního dne proškoleno už více než čtyři tisíce.
 
Více informací naleznete na www.nenkomfortne.cz.
 
nen1.png