15. 7. 2018 - TESCO SW nabízí portfolio produktových aplikací

zpět na Novinky
TESCO SW nabízí portfolio produktových aplikací

Společnost TESCO SW nabízí ke svým stávajícím produktům portfolio doplňkových mobilních aplikací. Tyto aplikace mají uživatelům usnadnit práci s daty přímo v terénu; zbavit je nutnosti zpřístupňovat a zapisovat data výhradně u svých pracovních stanic. S informacemi z relevantních modulů systému FaMa+ budou zaměstnanci moci pracovat odkudkoliv – z mobilního telefonu, tabletu, čtečky či podobného zařízení. V současné době jsou k dispozici čtyři mobilní aplikace:

Aplikace EMA+ slouží vedle terénního zápisu naměřených hodnot energií a zjišťování základních informací a doplňování poznámek o odběru energií, také k hlášení incidentů s odběrovými místy. EMA+ je integrována do komplexního řešení FaMa+ EM.

Aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi (PPnP) usnadňuje legislativou vyžadované logování použití přístrojů na pacientovi, a to jediným načtením čárového kódu. PPnP dále umožňuje načtení dat o provozuschopnosti přístroje ze systému FaMa+ TPIS, a zjednodušuje tak jeho kontrolu před použitím.

Aplikace Údržba umožňuje pracovníkům údržby přijímat požadavky na opravu přímo v terénu. Pomocí aplikace si mohou vyžádat materiál potřebný k realizaci daného úkonu a následně o jeho realizaci několika kliky sestavit zprávu doplnit ji o fotodokumentaci.

Aplikace Inventarizace umožňuje rychle vyhledat či identifikovat majetek načtením čárového kódu a následně jej spravovat – evidovat jeho přesuny a kompletovat jej.

Společnost TESCO SW i nadále vyvíjí a rozšiřuje portfolio nabízených mobilních aplikací.

mobily.jpg