16. 9. 2018 - TESCO SW bude nasazovat softwarovou podporu pro facility a energy management v kraji Vysočina

zpět na Novinky
TESCO SW bude nasazovat softwarovou podporu pro facility a energy management v kraji Vysočina

 

Naše společnost uzavřela smlouvu s krajem Vysočina na projekt nasazení centralizované SW podpory pro oblast facility managementu v rámci příspěvkových organizací zřizovaných tímto krajem. Cílem projektu je ve formě sdílené služby zavést softwarovou podporu pro správu objektů i zařízení v rámci užívání zřizovaných organizací kraje. Kraj získá přehledný, centrálně spravovaný nástroj poskytující všechny potřebné informace o objektech a zařízeních ve statické datové formě, ve formě grafické, i ve formě dynamických údajů – pronájmy, spotřeba a rozúčtování energii apod. Cílem je také získat průběžné informace za účelem nákladové i časové optimalizace plánovaných oprav, údržby, revizí apod. a propojit systém s výdaji vynaloženými na jejich výstavbu, technické zhodnocení a modernizaci.

Kraj Vysočina patří mezi nejdynamičtější kraje v České republice z pohledu využívání moderních informačních technologií a je zřizovatelem cca. 100 příspěvkových organizací včetně 5 nemocnic, které už náš systém TPIS FaMa+ úspěšně využívají v rámci svého provozu několik let. Více informací o kraji lze nalézt na https://www.kr-vysocina.cz/.

Foto: Ria (Wikipedia); Michal Louč (Wikipedia)

1280px-heralec-vysocina-2.jpg