4. 10. 2018 - TESCO SW rozjíždí projekt pro podporu evidence a správy majetku ve Středočeském kraji

zpět na Novinky
TESCO SW rozjíždí projekt pro podporu evidence a správy majetku ve Středočeském kraji

Společnost TESCO SW a.s. uzavřela smlouvu se Středočeským krajem na pilotní projekt rozvoje SW podpory pro oblast evidence a správy majetku v rámci vybraných příspěvkových organizací zřizovaných tímto krajem. IS FaMa byl doposud využíván pouze krajským úřadem. Cílem projektu Upgrade a rozšíření informačního systému FAMA+“ je ověřit využitelnost této softwarové podpory pro centralizovanou pasportizaci a evidenci majetku v rámci užívání zřizovaných organizací kraje. Kraj získá přehledný, centrálně spravovaný nástroj poskytující všechny potřebné informace o objektech a zařízeních ve statické datové formě, ve formě grafické. V případě úspěchu pilotního projektu bude kraj zvažovat plošné rozšíření projektu na všechny jeho příspěvkové organizace. Předmětem zájmu jsou i další návazné věcné oblasti jako je například spotřeba a rozúčtování energii apod. Cílem je také získat průběžné informace za účelem nákladové i časové optimalizace plánovaných oprav, údržby, revizí apod.

Středočeský kraj je největším krajem v České republice. Je zřizovatelem více než 270 příspěvkových organizací. Více informací o kraji lze nalézt na https://www.kr-stredocesky.cz.

1280px-radnice-stredoceskeho-kraje.jpg