22. 10. 2018 - Brno začíná těžit z měřicího systému TESCO SW. První instalace proběhly na jedničku

zpět na Novinky
Brno začíná těžit z měřicího systému TESCO SW. První instalace proběhly na jedničku

Již od konce minulého roku se TESCO SW podílí jako subdodavatel firmy Dynatech na realizaci projektu Jednotné řízení příspěvkových organizací MČ Brno-Nový Lískovec. V rámci něj totiž spolu s partnerskou společností Q7 Systems buduje centrální systém pro sběr energetických dat z příspěvkových organizací města a nyní tato iniciativa začíná nabývat reálných výsledků.

TESCO SW se po měsících připravování a zajišťování všech potřebných prvků dostalo do fáze, kdy začíná spolu s Q7 Systems instalovat první zařízení, která jsou díky integrovaným modulům schopna dálkově měřit konkrétní parametry z brněnských příspěvkových organizací. Jmenovitě jde například o měření energie, vnitřní či venkovní teploty nebo koncentrace CO2.

Nasbíraná data následně putují přímo do systému IS FaMa+, a to na základě plynulého online přenosu. TESCO SW si to premiérově ověřilo u Mateřské školy Vážky v Brně, kde celý proces proběhl bez sebemenších problémů.

„Při realizaci tohoto projektu jsme si vyzkoušeli práci s hardwarovými prvky, jejich vzdálené nastavování a správu. Byla to velká výzva pro celé oddělení, jelikož jsme hodně věcí dělali poprvé. Musím pochválit celé oddělení Energií, zejména však Ondru Lipnera, našeho programátora, který má velkou zásluhu na vývoji dálkových odečtů. Věřím, že celkové řešení bude mít velký přínos pro jednotlivé organizace i městský úřad,“ komentuje úspěch projektu jeho vedoucí Oto Petr a dodává, že už nyní se promýšlí rozvoj o čidla koncentrace polétavého prachu, který by upozorňoval ředitele školek, zdali mohou s dětmi bezpečně na procházku.

Mateřská škola však není jedinou destinací, kde se TESCO SW snaží dostat svůj důmyslný měřící systém. V plánu je celá řada dalších organizací, přičemž na některých z nich se již nyní pracuje.

cidlo.png