5. 11. 2018 - TESCO SW pokračuje ve spolupráci s FN Brno. Soustředí se na nemocniční vybavení

zpět na Novinky
TESCO SW pokračuje ve spolupráci s FN Brno. Soustředí se na nemocniční vybavení

TESCO SW opět rozšiřuje své řešení FaMa+ do dalších oblastí. Poté, co byly implementovány první "smart" měřicí zařízení v brněnských příspěvkových organizacích, se TESCO SW angažuje v poskytování technicko-provozního systému na bázi FaMa+ CAFM pro sledování BTK moderních nemocničních lůžek za využití RFID technologie

TPIS FaMa+ bude provázán na software DeveTAB od společnosti PROMA REHA, která dodává do nemocnic moderní nemocniční lůžka. Cílem je zamezit vracení lůžek bez platného BTK do užívání v rámci nemocnice v návaznosti na provedení strojového mytí v Centrální úpravně lůžek a zajistit tak bezpečnost pacientů. Mytí lůžek je navíc v rámci FaMa+ statisticky vyhodnocováno, v modulu EZP FaMa+ je zaznamenán údaj o počtu mytí daného lůžka a datum posledního mytí.

Do budoucna může rovněž nemocnice využít RFID technologii a naši mobilní aplikaci Maja pro automatizované evidování pohybu lůžek v rámci nemocnice.

Fakultní nemocnice v Brně patří mezi největší poskytovatele zdravotnické péče v České republice. Je to druhá největší nemocnice v České republice a zároveň nemocnice evropského významu. FN Brno tvoří tři pracoviště: areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11. Více informací o nemocnici lze nalézt na https://www.fnbrno.cz.

nemocnicniluzko-fm.jpg