19. 2. 2019 - Nedostupná data v IS NEN

zpět na Novinky
Nedostupná data v IS NEN

V odpoledních hodinách v pátek 15. února došlo k provozní události v IS NEN, která byla způsobena kombinací selhání lidského faktoru u subdodavatele TESCO SW a návaznými provozními problémy. Událost se týkala SW a HW komponent třetích stran, které jsou v IS NEN použity. Událost se netýkala SW komponent, jejichž výrobcem je společnost TESCO SW.

Důsledkem vzniklé situace je nedostupnost části dokumentů IS NEN (pdf, docx, xlsx atd.), které byly vloženy do systému v rozmezí od 1.1.2019 00:00 do 13.2.2019 00:00. Nedostupnost se netýká metadat těchto dokumentů, transakčních dat zadávacích postupů, auditních dat či integračních dat. Nikdo neautorizovaný neměl v žádném okamžiku přístup k datům, a ani je nemohl nijak upravovat.

Pracovníci technické podpory TESCO SW od soboty postupně kontaktují zadavatele, aby s nimi vzniklou situaci proaktivně řešili. O víkendu byla přijata opatření, aby opakování souběhu technických závad a chybného pracovního postupu bylo v budoucnu jednoznačně vyloučeno.

Provozní událost způsobila vyšší pracnost konkrétním pracovníkům Správce a Zadavatelů IS NEN. Společnost TESCO SW se všem dotčeným omluvila a bude v souladu s platnou legislativou a etickým kodexem řešit kompenzace s každou z organizací individuálně.

nen3.jpg