20. 2. 2019 - Pardubický kraj ušetří díky TESCO SW na energiích

zpět na Novinky
Pardubický kraj ušetří díky TESCO SW na energiích

Společnost TESCO SW a.s. uzavřela smlouvu s Pardubickým krajem na projekt "Automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – etapa 1", jehož předmětem je realizace automatického sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody na 18 objektech v majetku Pardubického kraje, které jsou v hospodaření příspěvkových organizací.

Projekt zahrnuje měření a vyhodnocování spotřeby elektřiny, plynu, tepla i vody. Součástí dodávky je i integrace na externí zdroje data (ČEZ, Energomonitor, Netgas, Elektrárna Opatovice, poskytovatelé energetických služeb EPC), instalace monitoringu vody, sledování a vizualizace všech měřených spotřeb u energetických manažerů předmětných organizací s možností přístupu energetického manažera kraje.

Všechna data budou integrována do modulu Energetický management IS FaMa+, který je již využíván Pardubickým krajem pro účely manuálního evidování spotřeby energií a naplnění požadavků ISO 50 001, a který bude v rámci projektu rozšířen o řešení havarijních a alertových stavů a mobilní aplikaci EMA+. Pardubický kraj je zřizovatelem více než 100 příspěvkových organizací, na projekt proto bude po jeho vyhodnocení navazovat etapa druhá, kde do již připraveného rozšířeného modulu energetického managementu budou implementována další data z osazených čidel na definových odběrných místech elektrické energie, plynu, tepla a vody.

Více informací o kraje lze nalézt na https://www.pardubickykraj.cz.

Foto: Remco van der meer/Flickr

 

6926793611-c9d298c202-o.jpg