18. 1. 2020 - Češi naučili umělou inteligenci odhalit riziko Parkinsonovy choroby

zpět na Novinky
Češi naučili umělou inteligenci odhalit riziko Parkinsonovy choroby

18. 1. 2020, radiozurnal.cz: Ještě dřív, než se u pacientů s Parkinsonovou nemocí projeví první symptomy onemocnění, jako je třeba typický třes nebo ztráta čichu, dochází ke změnám ve struktuře jejich mozkové tkáně. Z ultrazvukových snímků to umí spolehlivě rozeznat jen několik odborníků na světě. A už rok to dokáže také umělá inteligence vyvinutá v Česku. Jak to pomůže pacientům?

„Vhodnými adepty pro toto vyšetření jsou příbuzní pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo jejími příznaky. U nich jsme schopni určit, jestli mají větší riziko, že tuto nemoc v budoucnu také dostanou,“ říká profesor David Školoudík, autor nápadu na diagnostickou umělou inteligenci pro využití u Parkinsonovy nemoci.

Změny, které odhalí jen ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetření mozku vypadá podobně jako například při těhotenském ultrazvuku. Doktor přikládá sondu na jednotlivá místa – v tomto případě na pacientově hlavě – a snímek sleduje na obrazovce. U zdravého pacienta by se nemělo zobrazovat nic.

„Ve standardním zobrazení na snímku vidíte pouze černo. Znamená to, že vlna prochází homogenním prostředím a není ničím ‚zastavena‘,“ vysvětluje Marek Vaculík ze společnosti Tesco Sw. „Pokud se ve struktuře objevuje nějaké vazivo nebo jiná nestandardní tkáň, vlna se odráží zpět k sondě a na snímku se projevuje jako oblast s vyšší mírou jasu.“

Bez lékařů to nejde

Umělá inteligence od společnosti Tesco SW dokáže vyhodnocovat snímky místo lékaře. Stačí, když doktor nahraje ultrazvuky do aplikace v počítači a vybere oblast, na kterou se má zaměřit. Umělá inteligence následně zanalyzuje míru odrazivosti ultrazvukových vln od mozkových jader.

Software pak porovnává hodnoty vyšetřovaného pacienta oproti průměrným hodnotám zdravých lidí. Samotný ultrazvuk ale není průkazný, a pokud program odhalí odchylku od běžných hodnot, provedou lékaři další testy.

„Prvním z příznaků, který je typický pro Parkinsonovu nemoc, je ztráta čichu. Pacientům, kteří mají pozitivní nález na ultrazvuku, proto děláme čichový test. V případě, že i ten vyjde pozitivně, jedná se velmi pravděpodobně o počátek Parkinsonovy nemoci a pacient je dále vyšetřovaný,“ doplňuje David Školoudík.

Vyšetření pro každého?

Přesto je takováto umělá inteligence pro lékaře výraznou pomocí a mohla by přispět k tomu, že bude toto preventivní vyšetření dostupnější.

„Expertů, kteří by to ze snímků poznali pouhým okem, je po celém světě pár desítek a je k tomu potřeba mnoho let školení. Díky tomuto programu se vyšetření stane běžně dostupným a člověk nemusí být žádný expert, protože program to udělá za něj,“ vysvětluje autor nápadu.

Záhada Parkinsonovy nemoci

Lékaři tedy dokážou pomocí algoritmu zjistit příznaky Parkinsonovy choroby a podobných nemocí, zatím ale přesně neví, co je způsobuje. Právě to se dál snaží vyzkoumat.

„Podle posledních teorií to vypadá, že vidíme abnormálně vyvinuté cévní řečiště. Kvůli němu dochází k rychlejšímu poškozování okolních buněk a rozvoji Parkinsonovy nemoci,“ představuje profesor Školoudík poslední teorii vědců.

„Na ultrazvuku vidíme pouze rizikový faktor, nikoli nemoc. Pak se ještě musí pacient dostat do kontaktu s nějakými toxiny, které mozkové buňky poškodí. Pokud ale omezí styk s těmito látkami, mohlo by se také snížit riziko vzniku této choroby,“ dodává.

Pokud by se lékařům podařilo zjistit přesnou příčinu, proč se některé mozkové tkáně při Parkinsonově chorobě takto projevují, mohli by teoreticky přijít i na to, jak nemoc účinně léčit.

Zdroj: Český rozhlas
 

artificial-intelligence-3382521-1920.jpg