Je za soulad informačního systému s GDPR odpovědný zákazník či dodavatel IS?

 • Za informační systém (IS) primárně odpovídá tzv. Správce. Dle GDPR čl. 4 určuje účel i prostředky pro zpracování osobních údajů (OÚ). Odpovídá tedy i za to, aby IS nebo Zpracovatel vyhovoval požadavkům GDPR. Roli Správce zde vykonává zákazník.
 • Zpracovatel provádí dle čl. 4 GDPR zpracování OÚ (vyhledávání, zápis, …). Zodpovídá za OÚ v rozsahu podmínek smlouvy nebo jiného právního aktu uzavřeného mezi Správcem a Zpracovatelem dle GDPR čl. 28. Dodavatel IS je v roli Zpracovatele, jen pokud přímo zajišťuje provoz IS (např. formou cloudu).
 • Dodavatel IS, který nemá přístup k OÚ uloženým v IS, respektive nezajišťuje samotný provoz IS, není v postavení Zpracovatele, tudíž nemá zodpovědnost dle GDPR.

Jaké další produkty a služby TESCO SW v souvislosti s GDPR nabízí?

 

 • Specializovaný modul „Správa osobních dat, která umožňuje:
  • Možnost definic vlastních exportů a importů OÚ.
  • Automatizovaný výmaz dat po ukončení zpracování.
  • Přehledové reporty a statistiky zpracování OÚ dle požadavků.

 

 • IDM s nadstavbovým modulem GDPR
  • Centrální správa identit, zákonných titulů, účelů zpracování, souhlasů se zpracováním, žádostí a námitek subjektů OÚ v souvislosti s GDPR.
  • Synchronizace OÚ napříč podnikovou architekturou.

 

 • Komplexní službu „GDPR na klíč“, která zahrnuje
  • Zmapování životního cyklu zpracování OÚ ve společnosti.
  • Identifikace nesouladů s požadavky GDPR.
  • Návrh a realizace vhodných organizačních, technických a právních opatření.
  • Zákazník poskytuje jen potřebné informace formou rozhovorů a dokumentů.
 • Outsourcing odborných kapacit pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Konzultace a semináře.

 

Má firma TESCO SW certifikát/osvědčení GDPR?

 • Zatím není ustanovena národní certifikační autorita ani certifikační politiky. Oficiální certifikát ani osvědčení zatím nelze získat.
 • „Prozatím“ jsme držiteli certifikátů mj. norem ČSN ISO 9001 – management kvality, ČSN ISO/IEC 27001 – bezpečnost informací, aj.
 • Máme zkušenosti s provozem 2 kritických a 2 významných informačních systémů dle zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti.
 • Situaci ohledně osvědčení a certifikací rozhodně sledujeme.

 

Kam se mohu při řešení souladu s GDPR obrátit?

 • Jednoduše na vaše smluvní konzultanty TESCO SW, kteří váš požadavek dále přesměrují.