2. 9. 2020 - TESCO SW se bude podílet na české infrastruktuře eHealth

Ústav zdravotnických informací a statistiky vybral dodavatele Informačního a datového resortního rozhraní.

25. 8. 2020 - Nemocnice Zlínského kraje implementují IS FaMa+ TPIS

Dne 15. června 2020 byla zahájena realizace projektu „Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje“. V rámci tohoto projektu společnost TESCO SW a.s. dodá čtyřem nemocnicím Zlínského kraje informační systém FaMa+ TPIS, který zajišťuje komplexní SW podporu technicko-provozních a vybraných ekonomických procesů nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

9. 8. 2020 - Vojenské lesy a statky začínají implementovat software FaMa+ CAFM

Naše společnost uspěla v soutěži o veřejnou zakázku Facility management VLS vyhlášenou státním podnikem Vojenské lesy a statky. CAFM software FaMa+ bude sloužit pro pasportizaci, řízení, správu a údržbu majetku integrovaného na majetkový modul ERP systému a na systém pro řízení nákupních procesů, vše za využití integrační vrstvy.

21. 6. 2020 - I letos jsme přijali výzvu Do práce na kole

3 825, to je počet kilometrů, které jsme nasportovali v květnu za TESCO SW v celorepublikové výzvě Do práce na kole 2020. Jubilejního 10. ročníku se i přes letošní nestandardní podmínky zúčastnilo z naší společnosti 22 zaměstnanců v 6 týmech.

9. 6. 2020 - Charita Olomouc využívá dálkově spravované informace o majetku přes systém EMA+

Během letošního roku se uživatelem našich produktů stala také společnost Charita Olomouc.