FaMa+ EM

zpět na Úvod

Energetický management produktu FAMA+ EM se zabývá zápisem, sledováním a vyhodnocováním informací o energetickém řízení. Jedná se o certifikovaný systém pro hospodaření s energiemi dle ČSN ISO 50001.

Podporuje predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií organizace s cílem efektivního řízení energetické podpory organizace a úspory energií. Praktický nástroj pro odhalení energetických ztrát a úniků. Odběrné místo je možné v systému dále rozdělovat na poměrová místa (středisko, kancelář, byt). Lze také sledovat spotřebu konkrétních zařízení jako například klimatizačních jednotek apod. Systém také zohledňuje klimatická data, na základě kterých následně přepočítává spotřebu tepla. Je umožněno sledování spotřeby na vybrané ukazatele energetické náročnosti (například spotřeba na m2, m3, osobu atd.) a další možnosti rozložení nákladů. Jedním z výstupu systému jsou podklady pro energetickou burzu (burza komodit).

Detailní popis

 

Komplexní řešení energetického managementu řeší mimo jiné tyto oblasti:

 • Evidence smluvních vztahů s dodavateli.
 • Zápis vlastních měření.
 • Evidence faktur a jejich rozúčtování.
 • Výpočty ukazatelů energetické náročnosti.
 • Optimalizace nákladů.
 • Podklady pro energetickou burzu.
 • Plánování nákladů a spotřeb.
 • Dálkové odečty energií.
 • Upozorňování na překročení maxim.
 • Porovnání vstupních a cílových hodnot.

Pomocí systému energetického managementu lze měřit spotřebu energií, na základě které je možné provést detailní analýzu jednotlivých zdrojů spotřeb včetně porovnávání dat v čase, porovnávání měřených zařízení nebo částí systému navzájem. Dále umožňuje porovnání spotřeb s vybranými charakteristikami měřených objektů. Hlavním přínosem energetického managementu je možnost reálného monitoringu spotřeby jednotlivých měřičů. Systém reportuje velmi podrobná data v čase. Získaná reálná data je možné využít k efektivnímu vyhodnocování a možnosti navrhnout případná opatření, neboť pracuje s reálnými daty, nikoliv pouze s aproximací tabulkových hodnot provozu zařízení v laboratorních podmínkách.

Díky modulu energetického managementu získáte:

 • Nástroj ke sjednocení metodiky rozpočítání nákladů.
 • Systém určující hranice energetického managementu.
 • Možnost sledování energetických charakteristik budov.
 • Podporu systematického sběru dat.
 • Možnost přijímat automatické odečty.
 • Kontinuální přehled o spotřebě a nákladech.

Systém FaMa+ EM disponuje širokou škálou možností v oblasti vizualizací a upozornění. V systému lze nastavit emailové a SMS notifikace na různých úrovních a v různých fází životního cyklu záznamu. Dále umožnuje nastavit barevnou vizualizaci formou označení záznamu barevným příznakem, případně zabarvením celého řádku při překročení nadefinovaných povolených hodnot.

Náhledy obrazovek z referenčních projektů

Mobilní aplikace ema+ - nástěnka
Mobilní aplikace ema+ - informace o odečtech
Mobilní aplikace ema+ - zadání nového odečtu
Mobilní aplikace ema+ - hlášení incidentu
Mobilní aplikace ema+ - skenování čárového kódu
Mobilní aplikace ema+ - statistiky

Technologie

Architektura systému pro energetický management FaMa+ EM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MS SilverLight
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace ema+:

 • dostupnost přes operační systém Android.
 • vývojová platforma Xamarin.

Referenční projekty

 • Armádní servisní
 • Regionální centrum Olomouc
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • KÚ Pardubického kraje
 • KÚ Královehradeckého kraje
 • KÚ Libereckého kraje
 • KÚ Moravskoslezského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfFaMa+ EM - Produktový materiál(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfcertifikat.pdf(151,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřípadová studie – FaMa+ EM (KÚ Pardubického kraje)(259,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGDPR(439 kB)stáhnout