FaMa+ CAFM

zpět na Úvod

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu budov a technologií, řízení nájemních vztahů (smluvní vztahy, předpisy nájmů a služeb, vyúčtování, úhrady, upomínky), oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Informační systém pro facility management FaMa+ CAFM najde své uplatnění v organizacích, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor (evidence pronajatých bytů, nebytových prostor, konferenčních prostor, parkovacích míst apod.).

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňují Mobilní aplikace Údržba a Inventarizace.

Náhledy obrazovek z referenčních projektů

FaMa+ CAFM - ukázka modulu Řízení nájemních vztahů
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Inventarizace - vyhledávání majetku
Mobilní aplikace Inventarizace - naskenování a přesunutí majetku
Mobilní aplikace Inventarizace - statistika inventury
Mobilní aplikace Inventarizace - přesunutí majetku na jiné umístění

Přínosy řešení

  • Komplexní pokrytí procesů v oblasti facility managementu.
  • Evidence pronajatých ploch (byty, kanceláře, parkovací místa apod.).
  • Evidence pronajatého vybavení (telefony, antény, projekční technika apod.).
  • Evidence pronajatých služeb (úklid, ostraha, datové služby apod.).
  • Přehledné sledování nákladů vynaložených na užívání ploch, vybavení či služeb.
  • Centrální a aktuální evidence areálů a budov servisní organizace.
  • Přehled o majetku organizace (o hodnotě majetku dle zvoleného typu, o množství ploch a jejich využívání, o technických zařízeních ve vlastnictví úřadu).
  • Centrální plánování rozpisu provozních činností (kontroly, prohlídky, revize, údržbové práce).
  • Správa a řízení požadavků na zajištění služeb (nákup materiálu, stěhování, oprava přístroje apod.).
  • Splnění zákonných a jiných norem pro oblast nakládání s nemovitým majetkem v organizaci.
  • Informace o procesech spojených se změnami umístění pracovníku v rámci organizace.
  • Přístup k datům prostřednictvím mobilního telefonu (mobilní aplikace Údržba a Inventarizace).

Technologie

Architektura systému pro facility management FaMa+ CAFM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MS SilverLight
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Údržba a Inventarizace:

  • dostupnost přes operační systém Android.
  • vývojová platforma HTML5.

Referenční projekty

  • RESIDOMO
  • Regionální centrum Olomouc
  • Pražská správa nemovitostí
  • TV Facility

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfFaMa+ CAFM - produktový materiál(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGDPR(439 kB)stáhnout