Kybernetická bezpečnost

zpět na Úvod

Řešení kybernetické bezpečnosti

Řešení kybernetické bezpečnosti od společnosti TESCO SW a.s. reaguje na zavedení kybernetického zákona č. 181/2014 (dále jen ZoKB) a příslušné prováděcí vyhlášky č. 316/2014 (dále jen VoKB).

Crypto ID

CryptoID je vysoce specializovaný a komplexní produkt vytvořený TESCO SW a.s., na němž je založena funkčnost komponenty ORG v projektu Základních registrů ČR. Jedná se o serverově orientovanou aplikaci, která v sobě integruje všechny podstatné bezpečnostní moduly a komponenty, zajišťující bezpečnost dodávaného řešení.

Řešení GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Bezpečnostní monitoring a dohled

Motorem businessu jsou podnikové procesy a informace jsou palivem pro tento motor. Výpadek podnikového procesu nebo ztráta, vyzrazení či poškození podnikových dat může mít za následek přímou či nepřímou finanční ztrátu podniku vlivem způsobených škod, výpadků výroby nebo služeb, smluvních sankcí za porušení SLA, porušení regulatorních požadavků (GDPR), ztrátu reputace podniku apod.

Cílem služby tedy je ochrana podnikových procesů a dat proti rizikům.