Řešení kybernetické bezpečnosti

zpět na Produkty

Řešení kybernetické bezpečnosti od společnosti TESCO SW a.s. reaguje na zavedení kybernetického zákona č. 181/2014 (dále jen ZoKB) a příslušné prováděcí vyhlášky č. 316/2014 (dále jen VoKB).

Detailní popis

Řešení je realizováno přesně dle potřeb zákazníka a ZoKB. Po úvodní rozdílové analýze jsou dodány a implementovány nástroje společnosti TESCO SW a.s. jako opatření reagující na výstupy této analýzy. Následně jsou poskytovány podpůrné služby včetně servisu a bezpečnostního dohledu.

Mezi hlavní vlastnosti nabízeného řešení patří ochrana dat, softwaru, hardwaru a lidských zdrojů spočívající zejména v:

 • kompletnosti údajů a schopnosti to doložit,
 • autentizovaném a zejména autorizovaném přístupu,
 • nepopiratelnosti provedení dílčích úkonů,
 • správně definovaném rozsahu činností a pravomocí,
 • ochraně před poškozením a výpadky infrastruktury,
 • odolnosti vůči útoku hackerů,
 • zamezení nedostupnosti dat,
 • minimalizaci šance kompromitovat systém,
 • minimalizaci možnosti úniku informací,
 • minimalizaci chyby lidského faktoru.

Přínosy řešení

 • Identifikace nezbytných bezpečnostních opatření dle §5 ZoKB.
 • Implementace nezbytných bezpečnostních opatření = splnění povinností správce dle §4 ZoKB.
 • Zavedení či revize procesů systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle §3 VoKB.
 • Zavedení či revize procesů systému řízení IT služeb (ITSM) ve smyslu VoKB hlava I a II.
 • Poskytnutí podpůrných služeb.
 • Poskytnutí služeb bezpečnostního dohledu.

Technologie

 • HW: Thales e-Security nShield Connect
 • SW: CryptoID, FaMa+ ITSM, Microsoft System Center Operations Manager

Referenční projekty

 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfŘešení kybernetické bezpečnosti - Produktový materiál(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGDPR(439 kB)stáhnout