Moderní webové aplikace

zpět

Informační systémy a aplikace společnosti TESCO SW a.s. byly primárně vytvářeny pro klientské prostředí v MS Silverlight. Toto rozhraní kombinuje výhody uživatelského komfortu desktopových aplikací na jedné straně, na straně druhé těží z výhod webových aplikací (přístup přes http/HTTPS, spuštění v nejrozšířenějších prohlížečích, atd.).

  • Uživatelské rozhraní je založené na dynamických generovaných formulářích (XAML), které jsou aktuálně portovány do klientské platformy MS SilverLight, která nabízí uživatelský komfort desktopových aplikací při respektování požadavků na webový přístup.
  • Nezávislost definiční části formulářů a jejich dynamické generovaní (generují se za chodu) umožňují flexibilně reagovat na technologický vývoj v oblasti klientských zařízení a portovat uživatelské rozhraní do aktuálně podporovaných a celosvětově rozšířených klientských platforem při zachování stejné funckionality a stejného vzhledu (je dán definiční části v XAMLu).

Vybrané části aplikace lze realizovat prostřednictvím tzv. "Lightwebu".

  • LightWeb je klientské prostředí vytvořené v ASP.NET, jenž součástí .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb.
  • Lightweb se obvykle používá tam, kde je potřeba publikovat aplikaci pro externí uživatele, popř. všude tam, kde by použití Silverlightu bylo příliš mohutným řešením.

Momentálně prochází aplikace TESCO SW a.s. technologickým upgradem, kdy jsou klientská prostředí sjednocována a funkcionalita je postupně portována do prostředí založeném na HTML5 a JavaScript.

  • HTML5 je verze značkovacího jazyka HTML sloužícího pro tvorbu webových stránek. Finální specifikace byla vydána 28. října 2014. Proti předchozí verzi HTML4 z roku 1997 přináší podstatné změny, přičemž mezi nejdůležitější patří přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči a podpora pro aplikace, které fungují i bez připojení k Internetu.

Prostředí založené na HTML5 a JavaScript podporuje jak klasické webové prohlížeče s plnou podporou HTML5, tak mobilní platformy (mobilní telefony a tablety). Uživatelské prostředí pro mobilní platformy je přizpůsobeno ovládání dotykem.

lw-formular.png
lw-formular2.png
mw-formular.png
mw-formular2.png
sl-grafika.png
sl-vizualizace-vazeb.png