Monit2014+

zpět na Úvod

Informační systém Monit2014+ se řadí mezi specializované administrativní informační systémy. V rámci České republika je implementován jako jedna ze stěžejních součástí Aplikace MS2014+, kde se podílí na funkcionalitách k procesnímu i datovému zabezpečení kompletního řízení a administrativních procesů nad projekty dotačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014 - 2020.

Funkcionalita systému Monit2014+ pokrývá veškeré základní procesy obecného životního cyklu dotačních programů i v rámci nich realizovaných konkrétních projektů.

Monit2014+ je napojen řadou rozhraní na desítky informačních systémů státní správy České republiky i Evropské unie podílejících se na implementaci dotačních programů EU.  

Monit2014+ 1.0 funguje s Oracle Database 11g R2/ Oracle Weblogic Server 11g R1/Oracle Linux 5.5 nebo 6 a plně podporuje Oracle Exadata Database Machine and Oracle Exalogic Elastic Cloud.

Přínosy řešení

  • Řešení je založeno na 4. generací úspěšného produktu IS Monit, který v sobě kumuluje zkušenosti z již třetího programového období (Phare, SF 2004-2006, SF 2007-2013).
  • Řešení je založeno na ověřených standardních SW produktech, čímž jsou minimalizovány náklady na individuální vývoj.
  • Jednotné rozhraní pro interní uživatele a jednotné rozhraní pro externí uživatele pro veškeré operace včetně práce s dokumenty, rozpočty, sestavami, CBA, monitorovacími zprávami, apod., je dostupné prostřednictvím prostého webového přístupu.
  • Systém je plně v souladu s koncepcí moderního e-Governmentu (využívá stávajících agend v oblasti Základních registrů České republiky).
  • Řešení je orientováno procesně (je patrná následnost procesů v průběhu monitorovacího období).
  • Řešení je modulární, což umožňuje variabilnost, nahrazení části procesů pro operační programy, které mají vlastní specifika, nebo vypuštění části procesů pro operační programy, pro které jsou procesy irelevantní.
  • Veškeré externí vazby jsou řešeny skrze služby integrační sběrnice v souladu s principy procesní a datové integrace.

Technologie

  • Microsoft Silverlight

Referenční projekty

  • Ministerstvo pro místní rozvoj

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGDPR(439 kB)stáhnout