O firmě - CSR Aktivity

zpět na Společnost

TESCO SW a.s. je společensky odpovědnou firmou. Podporuje projekty a organizace, které mají vazbu na Olomoucký region či na oblast osobnostního, profesního či kulturního rozvoje. Níže je uveden seznam organizací a projektů, které společnost TESCO SW a.s. podporuje či podpořila:

 • Moravská vysoká škola Olomouc soukromá vysoká škola propojená s praxí v úspěšných regionálních firmách. Poskytuje akreditované vysokoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a management. TESCO SW již 10 let podporuje činnost školy.
 • Crosspoint Olomouc spolek usilující o rozvoj občanské společnosti a místní pospolitosti v Olomouckém kraji. Pomáhá lidem v tíživých životních situacích, sociálně a zdravotně znevýhodněným. Spolek je pořadatelem tradičních vánočních sbírek na podporu vybraných charitativních projektů a organizací. TESCO SW podporuje činnost spolku.
 • Humanitární organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. V České republice ADRA mj. koordinuje 11 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. TESCO SW podpořila projekt týkající se rozvoje dobrovolnictví v ČR a pomoci dětem v Ukrajinském Mukačevu (2015).
 • Humanitární organizace UNICEF hlavní světová organizace, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. TESCO SW podpořila dlouhodobé programy Dětského fondu OSN (2014).
 • Pomoc dětem s cystickou fibrózou. TESCO SW věnovala finanční dar pro děti s cystickou fibrózou, které nám pomohla vytipovat Fakultní nemocnice Olomouc (2016).
 • Projekt „IT Talent“ kurzy pro talentované studenty základních a středních škol, které jsou zaměřeny na oblast IT, rozvoje osobnosti a managementu. Pořadatelem kurzů je BEACPP4OK o.p.s., pracovníci TESCO SW jsou lektory kurzu (2016-2017).
 • Projekt „GIRLS Day“ interaktivní den otevřených dveří pro dívky, které mají jedinečnou šanci seznámit se s širokou paletou studijních oborů a profesí v oblastech jako IT, telekomunikace či stavebnictví. V rámci Girls Day uskutečnila společnost TESCO SW den otevřených dveří pro dívky se zájmem o IT (2016).
 • Hudební festival „Dvořákova Olomouc“ mezinárodní hudební festival vážné hudby. Vznikl transformací Olomoucké hudební jara, jehož historie sahá až do roku 1958. Pořadatelem festivalu je Moravská filharmonie Olomouc. Společnost TESCO SW byla partnerem festivalu v období 2009 - 2016.
 • Hudební festival „Struny Podzimu“ multižánrový hudební festival, který již 20 let přibližuje veřejnosti pestrou paletu hudebních žánrů v interpretaci světové hudební špičky. TESCO SW je již několik let partnerem festivalu.
 • Esejistická soutěž „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ esejisticko-prezentační soutěž s pětiletou historií, určená studentům středních škol Olomouckého kraje. Pořadatelem uplynulých ročníků byla Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. (2012-2015) a BEA centrum Olomouc s.r.o. (2016-2017). TESCO SW je tradičním garantem jedné ze soutěžních kategorií.
 • Soutěž „TOP Odpovědná firma" cena platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. TESCO SW byla partnerem soutěže (2011 - 2014) a garantem kategorie „TOP Odpovědná firma Olomouckého kraje“ (2014).
Soutěž TOP Odpovědná firma 2015
Vyhlášení výsledků soutěže TOP Odpovědná firma 2014
Benefiční koncert na podporu organizace UNICEF (2014)
Benefiční koncert na podporu organizace ADRA (2015)
Benefiční koncert na podporu organizace ADRA (2015)
Projekt IT Talent (2016)
Esejistická soutěž pro studenty středních škol (2016)
Esejistická soutěž pro studenty středních škol (2016)
GIRLS Day - Den otevřených dveří v TESCO SW (2016)
GIRLS Day - Den otevřených dveří v TESCO SW (2016)
Adventní benefiční koncert na podporu dětí s cystickou fibrózou a dobrovolnictví na Moravě (2016)
Projekt IT Talent - II. etapa (2016)