O firmě - Management

zpět na Společnost

Management společnosti TESCO SW a.s.

Ing. Svatopluk Beneš, MBA - generální ředitel 
Ing. David Tesařík - asistent generálního ředitele pro výrobu
Bc. Josef Tesařík jr., MBA - asistent generálního ředitele pro obchod
Ing. Kamila Urbanová - asistentka generálního ředitele pro provoz
Ing. Lucie Hradilová - ředitel úseku LIDSKÉ ZDROJE

Mgr. Viktor Spáčil - ředitel úseku INFORMAČNĚ-TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA
Mgr. Vojtěch Bernard, MBA - ředitel úseku TECHNICKO-PROVOZNÍ SYSTÉMY
Ing. Jaroslav Burget - ředitel úseku MAJETKOVÉ A PORTÁLOVÉ SYSTÉMY
Mgr. Martin Křepelka - ředitel úseku SPECIÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Ing. Pavel Eger - ředitel úseku SOUTĚŽNÍ A AUKČNÍ SYSTÉMY 
Ing. Jindřich Navrátil - ředitel úseku MONITOROVACÍ A DOTAČNÍ SYSTÉMY

Představenstvo

RNDr. Josef Tesařík - předseda představenstva 
RNDr. Petr Zeman, MBA - místopředseda představenstva 
Ing. Svatopluk Beneš, MBA - člen představenstva 
Josef Krchńáček - člen představenstva
Ing. Svatopluk Šůstek - člen představenstva

Dozorčí rada

RNDr. Jiří Vaněček, MBA - předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Syslo - člen dozorčí rady
Ing. Martin Tesařík - člen dozorčí rady