Portálové systémy

zpět na Úvod

Portál příspěvkových organizací

Portál příspěvkových organizací společnosti TESCO SW a.s. je komplexní řešení pro efektivní komunikaci mezí úřadem a příspěvkovými organizacemi.

Portál příspěvkových organizací nabízí nástroj pro správu a sběr informaci z PO, jako např.:

 • evidence a správa úkolů zřizovatele pro PO,
 • sběr různých typů hlášení od PO (dovolené, zástupy, apod.)
 • evidence smluv PO,
 • publikace návodů, metodik,
 • často kladené otázky (FAQ) pro uživatele,
 • odkazy na další systémy nebo weby,
 • možnosti integrace na agendy a systémy obsahující data PO,
 • a další.

Portál občana

Portál občana od společnosti TESCO SW a.s. představuje nový komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Přiblížení se občanům – nástroj pro řešení životních situací na dálku. Portálové řešení nabízí přístup k řešení komunikace a požadavků vůči úřadu z jednoho prostředí, ať už pomocí interaktivních žádostí, elektronických informací, nástěnek, platební brány, mapy obce, vlastního profilu občana apod.

Individuální nastavení a rychlé rozšiřování portálu, dělení dle jednotlivých agend.

Žádné nároky na technické vybavení.

Moderní bezpečná platební platforma.

Jaké životní situace např. v portále vyřešíte?

 • poplatek za komunální odpad,
 • poplatek za psa,
 • žádost o nájem obecního bytu,
 • vydání rybářského lístku,
 • hlášení trvalého pobytu,
 • apod.

MyDesk

Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací.

Pro každou situaci je možné implementovat specifické formuláře i proces, nastavit komunikační nástroje a notifikační zprávy. Nasazení tohoto portálu pokryje potřeby HelpDesku, vstup ke službám ServiceDesku nebo může fungovat jako základní modul pro jakékoliv systémy používající požadavky a jejich procesy i v nonIT prostředí.

 

Meddiag

 • Implementace portálu pro Evidence vyšetření, správu klientů a jednotlivých vyšetření.
 • Diagnostika B-Mode a její historie.
 • Referenční křivky.
 • Nastavení lékaře a modalit.
 • Kalibrace dle příslušné modality.
 • Uživatelé mohou jednoduchou formou ovládání přistupovat na všechny otřebné fomuláře.