FaMa+ AM

zpět na Úvod

Informační systém FaMa+ AM zajišťuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku (asset management). Spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Informační systém FaMa+ AM je určen organizacím veřejné správy.

Funkconalitu systému FaMa+ AM doplňuje mobilní aplikace Inventarizace pro práci přímo v terénu.

Náhledy obrazovek z referenčních projektů

FaMa+ AM - ukázka modulu Obnova staveb
Mobilní aplikace Inventarizace - vyhledávání majetku
Mobilní aplikace Inventarizace - naskenování a přesunutí majetku
Mobilní aplikace Inventarizace - statistika inventury
Mobilní aplikace Inventarizace - přesunutí majetku na jiné umístění

Přínosy řešení

 • Centrální a aktuální evidence technických zařízení (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové struktuře) za použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí.
 • Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení a jejich identifikace (kódování).
 • Zlepšení péče o technická zařízení, omezení rizik z prodlení a opomenutí povinností.
 • Rychlá dostupnost dokumentace vztahující se k bezpečnému používání technických zařízení.
 • Přehled o hodnotě technického zařízení, odpisech, organizačních útvarech a osobách, které jimi disponují.
 • Podpora pro rozhodování o optimalizaci technických zařízení na základě komplexních a rychle dostupných informací.
 • Jednotná metodika a pravidla pro provádění pasportizace technických zařízení a pro průběžnou aktualizaci pasportních údajů.
 • Přesný přehled o rozsahu a skladbě technických zařízení organizace. Zpřístupnění komplexních informací o technickém zařízení na jednom místě.

Technologie

Architektura FaMa+ AM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MS SilverLight
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Inventarizace:

 • dostupnost přes operační systém Android.
 • vývojová platforma HTML5.

Referenční projekty

 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Městský úřad Uherské Hradiště
 • Statutární město Havířov
 • Informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfFaMa+ AM - produktový materiál(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGDPR(439 kB)stáhnout