Tiskové zprávy

zpět na Pro média

12. 4. 2015 - TZ: Ministerstvo financí ČR odmítlo vydat dotčené firmě zprávu o auditu

Ministerstvo financí ČR (MF) odmítlo poskytnout návrh zprávy o auditu monitorovacího systému dotčené společnosti TESCO SW, která se jej dožadovala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Závěry zprávy, které byly v uplynulých týdnech citovány v médiích, obsahují nepravdivá tvrzení, jež mohou vést až k zablokování finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a k zásadní finanční újmě na úkor České republiky. Neoficiálně prezentované názory ministerských auditorů zároveň hrubě poškozují dobrou pověst společnosti TESCO SW, která již podnikla právní kroky na obranu proti nepravdivým a zkreslujícím tvrzením, o pověsti ČR ani nemluvě.

6. 4. 2015 - TZ: Trestní oznámení TESCO SW a.s. na auditní orgán MF ČR

V souvislosti s mediálně ventilovanými pochybnostmi o způsobu přidělení zakázky na monitorovací systém čerpání strukturálních fondů EU na období 2014–2020 podala v pátek akciová společnost TESCO SW trestní oznámení na blíže nespecifikované členy auditního orgánu Ministerstva financí ČR (MF), kteří se podíleli na vyhotovení návrhu zprávy o auditu monitorovacího systému pro období 2007–2020, a auditory auditních společnosti, které poskytly auditnímu orgánu externí služby.

11. 12. 2014 - Společnost TESCO SW a.s. potvrdila systematický přístup k řízení svých procesů

Společnost TESCO SW a.s. koncem listopadu úspěšně ukončila další certifikační cyklus všech pěti norem – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1 a ISO 10006. A jako jedna z prvních v republice byla certifikována dle nové verze normy ČSN ISO/IEC 270001:2014.